Fes-te’n soci

AVANTATGES DELS SOCIS

Els socis de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE LA CIUTAT DE GRANOLLERS, tenen els drets que consten en els estatuts de l’associació (document que poden sol·licitar els socis que vulguin tenir-lo), i que són els següents:

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.

2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació per a exercir càrrecs directius.

3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.

4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació d’acord amb les normes legals i estatutàries.

5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.

7. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.

8. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.

9. Formar part dels grups de treball.

10. Posseir un exemplar dels estatuts.

11. Consultar els llibres de l’associació.

 

A més, gaudiran dels següents avantatges:

1. Inscripció preferent en les activitats organitzades per l’associació.

2. Assistència gratuïta o amb preu reduït als actes culturals i lúdics organitzats per l’associació.

Per fer-se soci: