Fes-te’n soci

AVANTATGES DELS SOCIS

Els socis de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE LA CIUTAT DE GRANOLLERS, tenen els drets que consten en els estatuts de l’associació (document que poden sol·licitar els socis que vulguin tenir-lo), i que són els següents:

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.

2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació per a exercí càrrecs directius.

3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.

4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació d’acord amb les normes legals i estatutàries.

5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.

7. Esser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.

8. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.

9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.

10. Formar part dels grups de treball.

11. Posseir un exemplar dels estatuts.

12. Consultar els llibres de l’associació.

A més, gaudiran dels següents avantatges:

1. Inscripció preferent en les activitats organitzades per l’associació.

2. Assistència gratuïta o amb preu reduït als actes culturals i lúdics organitzades per l’associació.

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ

Per fer-se soci o per rebre informació regular de les nostres activitats, pots fer-ho per Correu Postal, e-mail o personalment mitjançant un membre de la junta directiva.

Imprimeix un dels documents següents:

Per fer-se soci:

Imprimeix un dels documents següent (tots el socis rebran informació regular de totes les nostres activitats):

Per sol·licitar informació regular de les nostres activitats:

Una vegada hagis emplenat el document corresponent, el pots enviar per e-mail, per correu ordinari o mitjançant un membre de la junta directiva a l’associació on registrarem les vostres dades.

En un temps relativament breu, rebràs un correu electrònic confirmant la teva sol·licitud.