Qui som?

PRESENTACIÓ

AMICS DE LA CIUTAT DE GRANOLLERS és una associació cultural sense ànim de lucre amb la voluntat de crear opinió sobre temes que concerneixen la nostra ciutat de Granollers i les persones que hi viuen, fomentant la cultura en les seves diferents manifestacions i creant punts de trobada entre els nostres conciutadans.
Amb aquest esperit va néixer l’ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE LA CIUTAT DE GRANOLLERS, i amb aquest propòsit s’hi estructuren activitats obertes a tothom, amb participants o conferenciants procedents de qualsevol tendència o creença, dels quals es valora l’interès del seu enfocament i l’erudició i vigència per als assistents, tot insistint en la definició de l’associació com entitat sense finalitats ni filiacions polítiques o religioses.
Les activitats es sufraguen amb les quotes dels socis i amb aportacions puntuals de persones o entitats, que vulguin contribuir en els objectius de l’associació sense que n’afectin la independència.

Son, per tant, objectius de l’associació:

Comptant amb els següents mitjans:

Promoure la llengua i la cultura catalanes:

Defensant la identitat de la ciutat
Fomentant el correcte coneixement de la llengua catalana
Defensant els valors de la catalanitat

Crear opinió:
Sobre el nostre patrimoni cultural
Sobre els corrents de pensament actuals
Sobre tot allò que pugui interessar a la ciutadania

Fomentar els valors ciutadans:

Mitjançant actes i conferències
Celebrant festes, concerts i aniversaris
Basant-nos en la correcció corporativa

Facilitar reflexions divergetns:

Promoure la riquesa de la diversitat
Obrir el debat i ajudar a formar criteris

Promoure el coneixement d’altres cultures i civilitzacions:

Viatjar.

Actes oberts

Conferències
Taules rodones
Participants de vàlua reconeguda

Sortides culturals:

Visites a museus i espais d’iterès cultural

Viatges per conèixer pobles i ciutats d’especial rellevància

Festes i vinculació dels socis:

Sopar Solidari de Nadal.

Acte d’aniversari per als socis i convidats.

Actes de reconeixement a persones o entitats per la seva afinitat amb els objectius de l’associació

Premis instituïts per l’associació:

PREMI D’ESCULTURA MANEL BATLLE

PREMI DE FOTOGRAFIA DOLORS PORREDÓN

Reconeixements a personatges pròxims als objectius de l’associació

Viatges organitzats per l’associació a llocs específics afins als objectius:

Viatge de primavera
Viatge de tardor

Activitats participatives periòdiques:

Taula de llengua catalana
Taula de llengua francesa

Grups de caminadors

Lligams:

Amb la comarca i amb altres associacions

JUNTA DIRECTIVA

La Junta directiva ratificada en la darrera assemblea està integrada per:

Presidenta: Carme Batlle
Vicepresidenta: Monserrat Raich
Tresorera: Flori Merino
Secretari: Francesc Mancilla
Vocal: Enric Nosàs
Vocal: Rosa Maria Pont
Vocal: Pasión González
Vocal: Montserrat Bosch
Vocal: Montserrat Julià
Vocal: Carme Comas

CONTACTAR

Amics de la Ciutat de Granollers

carrer Espí i Grau 1, 3r – 08401 Granollers

correu: amicsciutatgranollers@gmail.com

pàg. web: www.amicsciutatgranollers.cat

Tel: 657 862 833