Perfeccionament de la llengua catalana

Son trobades per a millorar el català.
Cada dilluns de 19,30 a 20,45
Tenen lloc a la seu de l’associació c. Espí i Grau, 1 3r. Granollers
Inscripcions al tel. 607 87 20 98