Conferencia De Salvador Cardús

El passat  12 de febrer de 2019, conscients del difícil moment polític en que es troba el nostre país, vàrem organitzar la  conferència de Salvador Cardús, periodista i professor titular de Sociologia de la Facultat de Ciències Polítiques y Sociologia de la UAB, amb el títol de “QUIN HORITZÓ PER A LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA”, tema que, va tenir un gran interès amb una bona assistència de públic .