Text Fundacional

Hi ha circumstàncies i moments que afavoreixen que determinades idees o intencions es posin en marxa. La trobada de persones de diferents sensibilitats, o la coincidència en les preocupacions sobre el que va més enllà del immediat quotidià son elements que poden mobilitzar la imaginació i la capacitat d’acció, produint el fenomen, tant corrent a Catalunya, de que un grup de persones es reuneixin i tot seguit estructurin un projecte amb coherència i serietat.  

És així que ha sorgit la iniciativa de presentar-vos  la creació d’una entitat d’opinió sobre temes concernents a la nostra Ciutat de Granollers, oberta a d’altres àmbits de debat que puguin aportar bescanvi i comunicació sobre temes vius i presents o d’actualització rigorosa de continguts culturals.
Aquest és l’esperit dels "AMICS DE LA CIUTAT DE GRANOLLERS" que avui us presentem.

Amb aquest propòsit i amb humilitat no exempta de fermesa, ens proposem estructurar un conjunt d’activitats obertes a tothom, regides per el principi del més estricte apoliticisme, amb participants procedents de qualsevol tendència o creença, dels quals es valorarà pel damunt de tot l’interès que pugui tenir el seu enfocament, erudició i vigència de cara als assistents. Volem reblar sense cap mena de dubte la definició d'AMICS DE LA CIUTAT DE GRANOLLERS com entitat sense finalitats ni filiacions polítiques o religioses.

Sense que aquesta llista d’objectius vulgui ser limitativa, donem aquí un esbós del que seria el pla de continguts atenent als objectius, que veiem plenament coherent amb el que s’ha dit.

Crear opinió
sobre el patrimoni cultural de la ciutat
sobre el patrimoni arquitectònic i urbanístic
sobre el patrimoni social i la riquesa d’estrats socials

Defensar la catalanitat de la ciutat
defensar la seva identitat
defensar la llengua catalana
defensar els valors da la catalanitat

Promoure els valors ciutadans
en els actes
en les festes
fomentar el respecte vers la ciutat i les persones

Facilitar reflexions divergents
enaltir la riquesa de la diversitat
obrir el debat i ajudar a formar criteris
amb respecte i en llibertat

Definir-nos nítidament com entitat sense finalitats ni filiacions polítiques o religioses

Mitjans
Lligams amb la comarca i amb altres associacions semblants
Difusió de les activitats
Qualitat i organització impecable dels actes
Trobades i vinculació dels socis
Institució de premis "Amics de la Ciutat de Granollers"
Instituir un "Consell assessor de persones notables" afins als objectius de l'associació
Organitzar activitats concretes periòdiques com sopars temàtics o viatges

inici

5 / novembre / 2009