Noticies

Publicació al DOGC de la Resolució del Cens d’entitats de foment de la llengua catalana de 2013

Us comuniquem que s’ha publicat al DOGC la Resolució CLT/1643/2013, d’11 de juliol, sobre el Cens d’entitats de foment de la llengua catalana.

Cordialment,

M. Montserrat Gómez Masana

Servei de Foment de l'Ús del Català
Direcció General de Política Lingüística
Departament de Cultura
Portal de Santa Madrona, 6-8, 2a planta|08001 BarcelonaAssemblea Ordinària
El passat 18 de juliol de 2012 a les 20:00 h es celebrà l'assemblea anual ordinària d'AMICS DE LA CIUTAT DE GRANOLLERS, als locals del Casino de Granollers.

L'acte va transcórrer segons l'ordre del dia previst.  Dintre dels temes tractats, els assistents varen aprovar els comptes del període tancat el 31 de desembre passat i també la gestió de la Junta Directiva.
Com punt destacat cal esmentar els canvis produïts en la Junta Directiva, la qual ha quedat formada com segueix:

Presidenta: Carme Batlle i Mundet
Vice Presidenta: Montserrat Raich i Corominas
Secretari: Francesc Mancilla i Muntadas
Tresorera: Olga Salavedra i Corts
Vocals:  Josep Mª Amorós i Bosch, Claus Morell, Montserrat Bosch i Iniesta, Joan Garriga i Vilardebó, Pasión Gonzàlez i Sànchez, Glòria Lloreda i Piña, Miquel Morell, Enric Nosàs i Sisquella, Cosme Moya i Martínez, Dolors Porredon i Gironès


El dia 9 de maig de 2012, Reconeixement de la promoció de la llengua catalana feta per la nostra Associació durant l'any 2011
Document rebut de la Direcció General de Política Lingüística
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Descarregar copia del document original.


El dia 8 de maig de 2012, en la sala d'actes del Museu de Granollers, es va celebrar l'acte el llibre “Veritat o mentida”
"Dones, homes i càrrecs directius"

L’acte, organitzat per l'associació Amics de la ciutat de Granollers, fou dedicat al rol de les dones i els homes en el lideratge de les empreses i institucions.

L'acte va ser presentat per la Presidenta de l'associació, Sra. Carme Batlle i moderat per la Sra. Clara Armengol, periodista de "Vallès Oriental TV".

Les diferents ponències van ser exposades per quatre emprenedors que treballen en càrrecs directius d'empreses familiars de l'entorn de Granollers.

Mireia Cammany, empresària responsable de les àrees econòmica-financera i de RRHH, va confirmar l'existència del sostre de vidre, argumentat a partir de dades estadístiques sobre la presència de dones i homes en l'etapa formativa dels futurs directius, en l'etapa professional i en la retribució dels mateixos.

Maite Gassó, gerent de l'empres "Lola Casademunt", va exposar dades estadístiques sobre l'emprenedoria al món i va explicar la seva experiència professional.

Oriol Brutau, empresari i consultor de màrqueting i comunicació i president de l'Associació de Nous Empresaris i Emprenedors de Catalunya, va parlar sobre la igualtat a l'emprenedoria de gènere i va explicar, també, la seva experiència personal.

Rosa Maria LLeal, Presidenta de la delegació al Vallès Oriental de la Cambra de Comerç de Barcelona i Consellera Delegada de Lleal, S.A. va parlar sobre l’aposta de la Cambra de Comerç de Barcelona d’impulsar l’Observatori Dona, Empresa i Economia, explicant les conclusions de l’últim estudi que s’ha realitzat, “La pèrdua de talent femení al sector privat a Catalunya”, que aborda el per què hi ha tan poques dones professionals que arriben a posicions directives.

Al finalitzar les ponències es va obrir un col·loqui interessant sobre l'efecte de les lleis d'Igualtat i sobre l'evolució futura de la presència de les dones en els càrrecs directius.


El dia 20 de desembre de 2011 i en el Casino de Granollers, es va presentar el llibre “Veritat o mentida”
d’Adolf Beltrán editor del programa “Sentits” de Catalunya Ràdio

L’acte, organitzat per Amics de la Ciutat de Granollers i amb la col·laboració d’Òmnium Cultural, va comptar amb la presència d’Agustí Pons, periodista i escriptor de llarga trajectòria i també de Miquel Osset, d’Editorial Proteus, així com de l’autor Adolf Berltrán.

Editorial Proteus és una editorial especialitzada en temes d’ètica i amb un enfoc  especial cap els infants a traves de llibres il·lustrats amb continguts formatius, tal com va explicar el Sr. Miquel Osset.

Agustí Pons va fer la glossa del llibre, 24 entrevistes a personatges del país, rellevants per la seva trajectòria en diferents àmbits, com  Quim Monzó, Salvador Cardús, Patrícia Gabancho, Jordi Pujol, Lluís Duch, Josep Maria Castellet, Octavi Fullat, Teresa Forcades, Jorge Semprún, Anton Maria Espadaler etc. En les entrevistes es planteja als personatges unes preguntes sobre aforismes comuns per tal de que hi donin la seva opinió, aforismes comuns  com:  “Tothom té un preu", "Qui perd els orígens, perd identitat", "L'home és un llop per a l'home"..... i a partir d’aquí les respostes.

Les opinions sobre la mort, l’amor, la responsabilitat, van formant un discurs divers i de reflexions des de punts de vista molt variats.

Va tancar l’acte la Presidenta d’Amics de la Ciutat, Carme Batlle, agraint als presents l’assistència.

Amics de la Ciutat de Granollers
ja forma part del Cens d'entitats per al foment de la llengua catalana

Amics de la Ciutat de Granollers ja forma part del Cens d'entitats per al foment de la llengua catalana, segons la Resolució CLT/1851/2011 de 13 de juliol i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 28 de juliol de 2011:
Cens d'entitats de foment de la llengua Catalana. Generalitat de Catalunya

Les donacions a favor d’associacions i fundacions incloses en el Cens d’entitats per al foment de la llengua catalana tenen una deducció en l’impost sobre la renda.
Les entitats que tenen prevista de manera expressa en els estatuts la finalitat del foment de la llengua catalana i fan activitats per impulsar-ne l’ús, poden formar part d'aquest cens.


La Asocisció Amics de la Ciutat de Granollers organitza
el "1r Premi de Fotografia "Dolors Porreón"

amb el reconeixement de la Federació Catalana de Fotografia

Des de fa temps, dintre del pla d’activitats d’Amics de la Ciutat de Granollers, estem preparant la convocatòria d’un Premi de Fotografia, que complementi la nostra vocació d’oferir a la ciutat esdeveniments culturals de relleu en la línia de qualitat que ens vàrem fixar des del principi.

Després de mesos de gestions i contactes hem enllestit les bases del que serà aquest 1er Premi de Fotografia Dolors Porredon, que ha obtingut el reconeixement de la Federació Catalana de Fotografia i serà obert a tots els participants de Catalunya. La capacitat de convocatòria de la Federació en garanteix l’èxit de participació.

Son de destacar les dues categories que donaran opció als Premis: la categoria en Blanc i Negre sobre arquitectura de Catalunya i la categoria en Color de temàtica lliure. Les fotografies premiades i una selecció de les presentades seran exposades a la sala de La Gralla el mes d’octubre vinent, després de que el jurat integrat per reconegudes personalitats del mon fotogràfic, designades per la Federació Catalana de Fotografia, hagi emès el seu veredicte, fet que tindrà lloc a finals de setembre.

L’admissió de les obres s’ha ampliat fins el 10 de setembre.

La decidida col·laboració d’empreses i entitats de Granollers ha fet possible aquesta convocatòria. Cal destacar, entre altres, la col·laboració d’Estebanell Energia, Joan Sitges, Llibreria La Gralla, Òmnium Cultural, i també de l’Ajuntament de Granollers.

Esperem que el Premi suposi una atracció per als afeccionats a l’art fotogràfic amb totes les conseqüències positives que comportarà per la ciutat.

Descarregar les bases del concurs
3 Agost 2011


Conferència “METEOROLOGIA  I  CANVI  CLIMÀTIC” a càrrec de Francesc Mauri, meteoròleg
dia 2 de maig del 2011 a la Sala Tarafa de Granollers

La presència del meteoròleg Francesc Mauri en l’acte organitzat per AMICS DE LA CIUTAT DE GRANOLLERS amb la col·laboració d’ÒMNIUM CULTURAL, atragué un públic nombrós (90 persones) a la Sala Tarafa de Granollers el passat 2 de maig al vespre.

Amb el títol “METEOROLOGIA  I  CANVI  CLIMÀTIC”, després de la presentació a càrrec de la presidenta de l’associació Sra. Carme Batlle, el conferenciant descabdellà el fil de la seva excel·lent intervenció, il·lustrada amb fotografies i gràfics, donant a l’atent públic assistent una autèntica de lliçó sobre les bases de la meteorologia, en forma entenedora i atractiva.

La segona part de la xerrada, centrada en el canvi climàtic, es basà en nombroses dades demostratives de l’evolució del clima i dels principals factors que hi incideixen. Estadístiques, corbes de pluviositat i de mitjanes de temperatures mesurades científicament introduïren l’auditori, amb habilitat i savoir faire, al cor de la qüestió que calia tractar: el canvi de les condicions climàtiques a curt termini, és a dir, l’escalfament de la Terra.

Arribat a aquest punt, en Francesc Mauri va obrir un ventall molt ampli de possibles solucions per a reduir l’increment de la temperatura de l’atmosfera produït per nosaltres al contribuir amb la nostra activitat a magnificar l’efecte hivernacle. Des de les energies alternatives no contaminants fins als aparells i costums quotidians, es van anar desgranant suggeriments i comparacions en la direcció de la prevenció del que sembla un fet gairebé inevitable: l’augment de les temperatures a curt termini amb les conseqüències que això tindrà a tots nivells.

Les intervencions posteriors de molts dels assistents varen tancar una sessió summament interessant, que ens va deixar, però, el rau-rau d’un futur que no sabem imaginar-nos i que, de tant complex com pot arribar a ser, potser no sabrem (o els nostres descendents no sabran) com fer-hi front.


Acte que va tenir lloc el passat dia 13 d’abril al Casino de Granollers on es va  plantejar iniciar un canvi de paradigma pel que fa a la gestió dels residus.
Xerrada tècnica: Com portar en pràctica la recollida de deixalles Porta a Porta

Els AMICS DE LA CIUTAT DE GRANOLLERS, presidit per Carme Batlle, vol ser sensible als problemes quotidians de Granollers i altres poblacions, fent la seva modesta aportació als debats relacionats amb les polítiques municipals, i amb la intenció de plantejar solucions al greu problema de les deixalles domèstiques.
L’objectiu és informar sobre el model de recollida “porta a porta” i de la seva aplicació a poblacions concretes, amb l’anàlisi de resultats i problemàtiques.

Presentació del tema:
Des de l’any 2000, alguns municipis catalans recullen la brossa domiciliària urbana mitjançant el mètode conegut com sistema “Porta a Porta”.

Amb l’experiència de més de 10 anys els experts coincideixen en què aquest és el sistema més eficient, més net per a la via pública i el que obté, amb diferència, els resultats millors, tant per percentatges de recollida selectiva com per la qualitat de les fraccions recuperades i el baix nombre de deixalles impròpies. Això reverteix en un allargament de la vida útil dels abocadors, ja que el volum que s’hi destina es redueix dràsticament, i incrementa els ingressos municipals per retorns i recuperació de cànons i venda de subproductes.

Tot plegat converteix el ‘Porta a Porta’ en el sistema de recollida de residus que permet ajustar-se millor als estàndards i la jerarquia de gestió que estableixen les diferents legislacions (catalana, estatal i europea) basades en la prevenció, la reutilització i el reciclatge.

Avui a Catalunya, un centenar de municipis han implantat aquest sistema, fonamentalment en pobles i ciutats de mitjana dimensió.

La jornada va anar a càrrec de Jordi Colomer i Joan Pujol Membres de la Comissió Tècnica de l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta (PaP).

Jordi Colomer:
Del 2000 al 2006 tècnic ambiental municipal de Vilassar de Mar.
2007 comissionat tècnic de l’Associació.
Del 2008 al 2010 assessor de presidència de la mancomunitat de San Marcos a Gipuzkoa.
2011 soci fundador de Rzero entitat sense ànim de lucre proveïdora de serveis a Ajuntaments residu zero.

Joan Pujol:
Biòleg, tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Argentona des de 2001, ha implantat el PaP a Argentona i recentment el Pagament per Generació també a Argentona.

En acabar la xerrada s’inicià un més que interessant i participatiu debat.


Conferència del dia 26 de gener de 2011 a la sala d'actes del Museu de Granollers
"Les Relacions Fiscals de Catalunya amb Espanya”

Els complicats camins que poden explicar el perquè del permanent dèficit econòmic de Catalunya, van ser tractats per la Dra. Núria Bosch, catedràtica D’Hisenda Pública de la Universitat de Barcelona i assessora en diverses ocasions del Govern de Catalunya en un acte organitzat per AMICS DE LA CIUTAT DE GRANOLLERS, celebrat a la sala d’actes del Museu de Granollers, presentat per Vicens Rochina i per la presidenta de l’Entitat organitzadora Carme Batlle.

Sota el títol “LES RELACIONS FISCALS DE  CATALUNYA AMB ESPANYA”, la conferenciant va desgranar amb quantitat de informació gràfica i numèrica, la difícil situació de les autonomies que junt amb Catalunya, es veuen obligades a aportar a l’Estat Espanyol, una part tant important dels impostos pagats per els seus ciutadans, que posa en evidència una voluntat de minvar el creixement normal d’aquestes col·lectivitats “mes riques” en benefici de les autonomies que aporten a Madrid menys ingressos per impostos.

Es va posar de manifest, d’una forma freda i objectiva, el que es percep com problema des del carrer, però que costa explicar degut a la complexitat del tema.

La Dra. Núria Bosch, reconeguda en els àmbits econòmics i fiscals de tot l’Estat com una experta en la matèria, va saber transmetre la seva erudició al públic assistent de  forma ordenada, clara i entenedora.  Precisament aquesta senzillesa d’exposició va fer més palesa encara la greu situació en que es troben les finances de Catalunya, abocades, si no canvia el model, a un col·lapse de conseqüències imprevisibles. Les conclusions pràctiques les va deixar a la consideració dels oients.

La Dra. Bosch departí amb els assistents a la sortida de l’acte, entre els que hi havia l’Alcalde de la Vila Josep Mayoral. 

En coincidir aquest acte amb el primer aniversari de la presentació pública de la l’associació AMICS DE LA CIUTAT DE GRANOLLERS els assistents varen celebrar-ho amb una copa de cava i els millors desitjos per al creixement i consolidació d’una entitat que va creixent sostingudament en socis i en capacitat de convocatòria.

Enric Nosàs  26.01.2011


Sortida a Sant Benet de Bages el 7 de novembre del 2010

El passat 7 de novembre un grup de 40 granollerins realitzà una visita documentada al monestir de Sant Benet de Bages, en una activitat organitzada per l’associació “Amics de la Ciutat de Granollers” que presideix Carme Batlle, sota el lema “posem en contacte la història literal am la vivència directa”. 

L’assistència de persones prou conegudes de l’entorn social de Granollers, ha donat un relleu especial a l’acte, que s`ha clos amb una reflexió comentada en la sobre taula del dinar, amb el leit motiv  “parlem del rol del monestirs benedictins en la formació del concepte de Catalunya” a càrrec d’Enric Nosàs, a banda de directiu de l’associació, coneixedor de la evolució social i  històrica que propicià l’eixida de Catalunya com nació (segles III al X).

La sortida omplí en escreix les expectatives dels assistents, tant per la qualitat de les atencions de “Món Sant Benet” com per l’alt interès de les conclusions derivades.

Enric Nosàs  8.11.2010


Acte dedicat als “VALORS EN L’ESPORT”

Tenir presents en un mateix acte i a la mateixa hora a cinc exponents de molt relleu de l’esport català és un fet que no passa sovint.  Avui dia 14 de maig de 2010, a les 12 del matí hem pogut tenir aquest privilegi gràcies l’acte organitzat per “Amics de la Ciutat de Granollers”, presentat per la seva presidenta Carme Batlle, a les sales del Casino de Granollers.

Anna Tarrés entrenadora de l’equip olímpic de natació sincronitzada, Ramon Alfonseda ex jugador del Barça, Romà Cutrina jugador del C.B.Granollers, i Jaume Fort ex jugador del B.M.Granollers i de la selecció espanyola de handbol, introduïts per Josep Lluis Vilaseca, Secretari de l’Esport del 1980 al 1994, han meravellat els assistents amb les seves experiències i anècdotes, especialment amb la força dels seus arguments, fruit de l’experiència, insistint i reforçant la necessitat de recuperar i aplicar els valors bàsics que fan de l’esport una activitat formativa i forjadora del caràcter de les persones.

Anna Tarrés, amb la seva capacitat comunicativa i potència expressiva demostra que no és casualitat que sigui l’entrenadora de l’equip de “sincronitzada” que a més d’haver arribat a olímpic es compta entre els millors dels mon. Amb un magnetisme especial va fer palès el seu lideratge com motor motivador de les noies de l’equip que tantes satisfaccions ha donat.

En Cutrina, l’Alfonseda i en Fort, desgranant exemples viscuts de les interioritats de l’esport professional, la majoria d’ells positius, han aproximat el món per ells viscut, en present i en passat, a la nombrosa concurrència que ha seguit les intervencions amb summa atenció. 

Les experiències i motivacions d’aquests esportistes, han posat en un nivell molt alt la qualitat dels arguments per a un esport amb valors i per una formació dels nens orientada a estimar l’esport i gaudir de l’esforç que exigeix, més que no pas la competició sense més.  Hi ha una certa crítica vers els pares que exigeixen resultats als seus fills, sense tenir en compte el valor intrínsec de la motivació com eina bàsica per aconseguir que gaudeixin i siguin feliços practicant allò que els ensenyen els monitors, que no és exempt d’esforç i sacrifici, però orientat al progrés personal més que a la conquesta de victòries en les competicions.  Unanimitat total en l’elogi, per part de tots, en la feina tant important que fan els monitors de les escoles d’esport.

En proporció als seus habitants Granollers es pot considerar, avui, una de les poblacions de Catalunya (i d’Espanya) amb més activitat i diversitat esportiva, i amb més instal·lacions de qualitat. En els orígens d’aquesta vocació esportiva - per indicació memorística de Francesc Llobet, atleta en la seva joventut -  s’ha d’emplaçar la figura històrica del també atleta Francesc Lorenzo, iniciador del bàsquet femení i masculí a Granollers l’any 1932.

En el torn de preguntes, els presents  - entre els que hi havia nois i noies de les escoles de formació esportiva, junt amb els presidents de clubs de Granollers (Natació, Bàsquet, Balon Mano, Atletisme, Futbol,...) -  varen ajudar a complementar les exposicions fetes donant a la sessió un caire de globalitat d’un altíssim nivell dialèctic que posa en evidència la preparació i inquietuds de la gent de la nostra ciutat. 

Cal que ens felicitem per l’encert de l’iniciativa de l’associació organitzadora i per el bon fer que va presidir en tot moment el desenvolupament de l’acte.

Enric Nosàs  14.5.2010


Acte de presentació de l'Associació "Ser Ciutadà, una Qüestió de Valors"

El dia 15 de gener de 2010, a les 20:00h de la tarda a la seva seu social situada a les instal·lacions del Casino de Granollers es va presentar a Granollers i als seus habitants l'associació cultural sense ànims de lucre apolítica i arreligiosa "Amics de la Ciutat de Granollers" amb el lema: "Ser Ciutadà, una Qüestió de Valors". A continuació un escrit que explica com es va desenvolupar l'acte.


El passat 15 de gener l'Associació Amics de la Ciutat de Granollers va celebrar l'acte inaugural de les seves activitats amb la conferència "Ser ciutadà, una qüestió de valors" a càrrec del Dr. Francesc Torralba, director de la càtedra Ethos de la Universitat Ramon Llull.

La proposta dels Amics de la Ciutat de Granollers va ser molt ben acollida per tothom i varem comptar amb una assistència molt nombrosa, que ompli completament la sala de conferències, a mes de comptar amb la presència de representats municipals i del propi Alcalde de la ciutat.

L'exposició del ponent va ser seguida amb l'atenció que el tema exigia i va respondre plenament a les expectatives dels assistents.

Per concloure aquesta feliç inauguració de les activitats s'oferí al públic assistent un petit refrigeri, que donà ocasió a tothom de comentar els temes oberts pel Dr. Torralba i tractar-los directament amb ell aquells que així ho varen voler.

15/01/2010


inici